top of page
Image by Perry Grone
TOPS!
Hulpverleningsvariant en Onderwijsvariant

Tops! is met name effectief gebleken bij jongeren die kampen met een slecht zelfbeeld,  jongeren die zich egocentrisch gedragen, impulsief reageren en weinig tot geen zelfcontrole hebben. We zien vaak jongeren die slecht kunnen omgaan met autoriteit en daardoor in de problemen komen. 

 

Tops! is een gedragstraining met als doel: het creëren van een positieve cultuur in de klas, groep of instelling waar de jongere verblijft. Jongeren ervaren dat een bijdrage aan een positieve sfeer de basis is voor een plezierig leer- en omgangsklimaat . In een positief klimaat houden jongeren rekening met elkaar en de volwassenen om hen heen, leren ze elkaars standpunten te begrijpen en helpen ze elkaar problemen op te lossen. Hierdoor neemt anti-sociaal gedrag af, waadoor zelfvertrouwen groeit. Er wordt op 5 vlakken gewerkt: 1) denken en doen 2) moreel besef 3) zelfcontrole en emotieregulatie 4) sociale vaardigheden 5) tipbijeenkomsten (intervisie met als doel elkaar te helpen)

bottom of page