top of page
Image by Jet Kim
Rots en Water

Doel van deze training is het voorkomen en/of verminderen van sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting, meeloopgedrag en (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. Psychofysiek werken betekent dat er via een actieve, fysieke invalshoek positieve sociale- en communicatieve vaardigheden worden aangeleerd.  

Fysieke oefeningen worden voortdurend afgewisseld door momenten van zelfreflectie, en gesprek. 

 

Doel van het Rots en Water programma is het vergroten van de communicatie- en sociale vaardigheden, die leiden tot welzijn bij kinderen , jongeren en volwassenen. 

Deze doelstelling wordt bereikt door het ondersteunen en bevorderen van de sociaal-emotionele ontwikkeling van kind, jongere en jong volwassene (4 - 18+). Daarbij wordt ouderparticipatie gestimuleerd en waar mogelijk getracht de buurt/wijk in dit proces te betrekken.

bottom of page