top of page

Psychofysieke coaching

 

Psychofysieke coaching is een coachingsvorm waarbij gebruik wordt gemaakt van lichaams- en bewegingsgerichte oefeningen door middel van sport en spelvormen. Vooral voor kinderen/jongeren/volwassenen die minder talig zijn,  is dit een effectieve methode die tot gedragsverandering kan leiden. Psychofysiek coachen kan een heilzame manier zijn om inzichten te krijgen in opvoedingsvragen en communicatie- en gedragsvraagstukken  die spelen bij en rondom het kind/jongere en zijn/haar omgeving. 

 

De meeste hulpvragen gaan over gebrek aan weerbaarheid,  faalangst, onzekerheid, ongecontroleerde agressie,  burn-out, spanning- en stress-klachten.

bottom of page